Grand Master Ip Man  

SON USTA IP MAN

Grandmaster Ip Ching Tarafından Yazılmıştır

    Rahmetli babam Grandmaster (büyük usta) Ip Man (Yip Man), 1949 yılında Hong Kong'a geldikten sonra Wing Chun sanatını aktif olarak tanıttı. 22 yıl gibi kısa bir sürede (1950-1972), Wing Chun sanatı Hong Kong, Macau ve Taiwan'da gelişti. Daha da fazlası, Wing Chun sanatının tohumları dünya geneline yayıldı ve geçerli bir sanat olarak dünyanın önemli ülkelerinde yerini aldı.

    Hayatı boyunca Leung Sheung, Ip Bo-ching, Chiu Wan, Bruce Lee, Lok Yiu, Chui Sheungtin, Wong Shun-leung gibi kusursuz öğrenciler yetiştirdi ve onlar Grandmaster Ip'in Wing Chun sanatını daha da geliştirmek isteğini miras olarak aldılar. Bu yüzden Grandmaster Ip, öğrencileri tarafından en yüksek saygı derecesinde tutuldu ve ortak görüş olarak öldükten sonra "Wing Chun sanatının Grandmaster'ı" olarak övgüyle andılar (Rahmetli babam hayatında hep alçakgönüllü ve öngörülü oldu ve hiçbir zaman kendisinin Wing Chun sanatının Grandmaster'ı olduğunu veya herhangi bir okulun lideri olduğunu iddia etmedi. Bu olaydan Wing Chun okulunun lideri olabilmek için rekabet eden benzer öğrencileri uyarmak için söz ettim.). Rahmetli babam, yine de bu ünvanı utanmışlık duymadan kabul edebildi. 

    Rahmetli babam Foshan'da, Krallık Hanedanı'nın bitiminde doğdu. Foshan, Guangdong taşra bölgesinin Zheyleng Deltası'nın en refah bölgesinde yer almaktaydı ve kara ile deniz taşımacılığının merkeziydi. Eski çağlarda, Çin'in en önemli tarihi kasabalarından biri olarak bahsedilirdi. Endüstri ve ticaret, özellikle el sanatları ticareti, öteden beri başarılı oldu ve halk sakin ve huzurlu bir hayat sürdü. Sonuç olarak, kültür ve sanat tam anlamıyla gelişti ve Çin dövüş sanatı, Çin'in geleneksel kültür ve sanatının bir parçası olduğu için, dövüş sanatlarını öğrenmek eğilimi de çok popülerdi. Güney Okulu'nun en tanınmış ustaları, örneğin Wong Fai-hung, Cheung Hung-shing, Leung Chan, Lueng Siu-ching vb. Foshan'lıydılar. Grandmaster Ip de bu dönemlerde doğdu ve Çin dövüş sanatlarına çok düşkündü. Yeteneği ve sabrı ünlü eğitmenlerin desteğiyle birleşince (başlangıçta Chan Wah-shun ve sonra Leung Chan'ın oğlu Leung Pik), Grandmaster Ip'in başarısı çok konuşuldu. 
Hong Kong'a 1962'de geldim ve babamın Wing Chun ile ilgili öğretilerini izlemeyi sürdürdüm. Sonra babam 1972'de ölene kadar, Wing Chun öğretiminde O'na yardım ettim. O'nun öğretim şeklinden çok şey öğrendim. Bazı noktalara değinmek istiyorum. Benim Grandmaster'ın öğretim şeklinden öğrendiğim şeyleri umarım tüm Wing Chun öğrencileri öğrenir ve çalışırlar. 

    Grandmaster, yetenek seçimine çok önem verirdi. O her zaman "Merak etmeyin, bir öğretmen seçmek bir öğrenci için zordur. Fakat bir öğrenci seçmek, bir öğretmen için çok daha zordur" derdi. Böyle bir düşünceye sahip olmak, dövüş sanatını hayat felsefesi olarak gören birisi için olağanüstü bir şeydi. Bu, o kişinin davranışlarında ciddi olduğu ve eğitim verdiği öğrencilerine karşı sorumlu olduğu anlamına gelir. Hayatı boyunca Grandmaster, ne bir isim levhası astı, ne de herhangi bir reklam yaptı. Bunun amacı sadece, doğru öğrenci bulabilme faaliyetini koruyabilmekti. Grandmaster bu prensibine geçen 20 yılda sıkı sıkıya bağlı kaldı. Bir hayat felsefesi olarak dövüş sanatını öğreten birisi için bu övgüye değerdi. 

    Wing Chun, herhangi bir araç kullanmaksızın, pratik, kolay ve direkt bir dövüş sanatıdır. Grandmaster, yeni öğrencilerin temel eğitimlerine çok önem verirdi. Onlara Siu Lim Tau'yu öğrettiği zaman, onları olabildiğine dik durma, belin düzenlenmesi gibi konularda hiçbir zaman doğru yolu öğrenmeleri için zorlamadı. Öğrenciler Grandmaster'larının isteklerine uymaları gerektiğini kendileri anladıktan sonra, Grandmaster yeni bir konu anlatmaya başlardı. Grandmaster asla baştan savma yöntemiyle eğitim vermezdi. Bu aslında, Grandmaster'ın isteklerine ulaşmak için çok çalışanlar için bir ödüldü. 

    Grandmaster'ın öğretim yönteminin bir başka özelliği de, öğrencileri doğal yeteneklerine göre eğitmekti. O, ilk önce öğrencilerinin benimseme gücünü, kültürel becerilerini, eğitim standartlarını, fiziki dayanıklılıklarını, karakterlerini ve zihinlerini analiz ederdi. Sonra her öğrencinin benimseme kapasitesinden ve öğrenme yeteneğinden emin olmak için, bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına göre öğretim yolu ve mantığını öğretirdi. 
Öğretim sürecinde Grandmaster, serbest dövüş konusunda da pek çok önemli ayrıntıyı yerleştirmeye çalışmaktadır. Hedef, öğrencileri Wing Chun'u severek ve ona güvenerek eğitmekti. 

    Grandmaster, gençliğinde gelişmiş bir eğitim aldı. Ayrıca modern bilimsel bilgileri elde etmeye, öğrenmeye devam etti. Bu yüzden, Wing Chun sanatının kurallarını açıklamak için mekaniksel ve matematiksel gibi modern teknolojik bilgileri kullanabildi ve kullandırabildi. Grandmaster, Beş Element, Sekiz Diyagramı ve doğal destek gibi anlaşılması zor kelimelerden bile vazgeçebildi. Bu, Wing Chun sanatının sadeleşmesini ve daha kolay anlaşılmasını sağladı. Bu aynı zamanda, böyle yüksek standartlara ulaşmayı başarmanın sırlarından biriydi. Grandmaster, "Ben, bana olağanüstü yetenekler öğreten veya dövüş sanatında eşsiz hareketler gösteren bir dahi tanıdım" diyen birisine hep şüpheyle baktı. Çünkü O'nu kıskanan ve çekemeyen insanların bu oyuna başvurduklarını biliyordu. O, bu tarz insanların, öğrendikleri şeyler konusunda kendilerine güvenleri olmadığını ve dövüş sanatı kurallarını iyi idrak edemeyeceklerini düşünüyordu. O sadece, bu tarz şüpheli hikayeler anlatarak insanların böyle davranışlar içine girmelerine neden olan kişileri önlemeye çalışıyordu. Bu tarz insanların, dövüş sanatını öğrenmek konusunda ortaya attıkları uydurma ve ispatlanmamış yöntemler yüzünden başarısız olmaya mahkum olduklarına inanırdı. 

    Grandmaster'ın dövüş sanatını öğretmekle ilgili sırları, sadece yukarıda bahsedilenlerle sınırlı değildi. Fakat dövüş sanatının ve özellikle Wing Chun'un benzer öğrencilerinin gelecekte çok daha anlamlı ayrıntılar keşfedeceklerini ümit ediyordu.