Master Ron Heimberger 

MASTER / SIGUNG RON HEIMBERGER

 

Master (Usta) Ron Heimberger, Grandmaster (Büyük Usta) Ip Ching'in öğrencisi ve dünya çapında ünlü bir Wing Chun otoritesidir. Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya'daki okulları kapsayan Wing Chun Kung Fu Council'in başkanıdır. Aynı zamanda Ip Ching Wing Chun Athletic Association'un yöneticisidir.

 

Master Ron Heimberger'in bir öğretmen olarak sahip olduğu kabiliyet ve tecrübeleri olağanüstüydü ve bu meziyetlerini Grandmaster Ip Ching'e mal ediyordu.

Savaş sanatçılarına Wing Chun sanatını öğretmedeki büyük tecrübelerine ilave olarak, ordu için özel eğitim programları da oluşturdu. Ayrıca kanun uygulamaları ve toplumsal organizasyonlar için hazırladığı başarılı programlarıyla iyi bir eğitim programları hazırlayıcısı olarak unvan kazandı.

Master Ron Heimberger aynı zamanda Wing Chun hakkında pek çok konuda çeşitli çalışmaları olan tecrübeli bir yazardır.

Bir yazar, savaş sanatçısı ve öğretmen olan Master Ron Heimberger, büyük ideallerinin rehberliğinde kendini, Wing Chun sanatı ve prensiplerinin öğretilmesine ve korunmasına adamıştır.